Űrfizika és Űrtechnika Osztály

Osztályunk a Naprendszer kutatásával foglalkozik; célunk, hogy megértsük a Naprendszer működését. A bolygóközi térben áramló töltött részecskék és terek összekapcsolják a Napot a bolygókat és a többi égitestet. E komplex plazma-kölcsönhatás részletei állnak vizsgálataink fókuszában. A terület fontos kérdései például, hogy hogyan működik a Nap; hogyan hatnak kölcsön a Napból (ill. más forrásokból) származó részecskék és terek az égitestekkel; mit tanulhatunk itt az alapvető fizikai folyamatokról. A naprendszer-kutatás fejlődésével lehetővé vált a különféle égitestek közelében zajló folyamatok összehasonlító vizsgálata is. Életbevágóan fontos megérteni továbbá, hogy hogyan befolyásolja tágabb környezetünk az életet a Földön.

E kérdések megválaszolása lehetetlen adatok nélkül. A szükséges az adatokat csak űrmissziók szolgáltathatják, amelyekben széles nemzetközi együttműködés tagjaként mi is részt veszünk. A tervezéstől az építésen és üzemeltetésen keresztül egészen az adatok kiértékeléséig és publikálásáig a missziók minden feladatával foglalkozunk.

Osztályunk erőssége a fizikusok és mérnökök szoros együttműködése. Az űrmissziók hosszú ideig (akár évtizedekig) tartó projektek, és alapvető fontosságú, hogy az előkészítéstől az adatfeldolgozásig minden fázisban részt tudjunk venni. A feladat komplexitása a különböző adottságok összehangolt együttműködését igényli. 

 

Űrfizika

Csoportunk munkája elsősorban az űridőjárás és az űrplazmafizika témákhoz kapcsolódik. Tevékenységünk szorosan összefonódik az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA), a NASA és az Orosz Űrkutatási Ügynökség misszióival. Legfontosabb tevékenységünk az űrszondákkal nyert adatok feldolgozása és a mérési eredmények elméleti értelmezése.
A kutatás mellett a tudás megőrzését és átadását is feladatunknak tekintjük. Az űrkutatás nagy népszerűségének megfelelően gyakran jelenünk meg közmédiumokban. Oktatási tevékenységként fizikus hallgatók részére kihelyezett laboratóriumi foglalkozásokat tartunk az űrkutatási adatok tudományos feldolgozásáról, valamint rendszeresen fogadunk diplomamunkásokat és doktoranduszokat is.

Kutatási területeink:

 

Űrtechnológia

Az Űrtechnológia Csoport a 80-as évek kezdete óta több űrkutatási projektben is részt vett. Tevékenysége műszaki feladatok széles skáláját fedi le a nagy megbízhatóságú, sugárzásnak ellenálló és hiba-toleráns űrelektronikai és nagy pontosságú mechanikák gyártása terén. Ezek az eszközök egyedülálló műszerek, amelyeket kis mennyiségekben gyártanak. Intézetünk mérnökei tapasztaltak a hiba-toleráns adatgyűjtő és ellenőrző rendszerek, valamint az elektronikus földi támogató berendezések területén. Intézetünk több sikeres műszerfejlesztésben is részt vett (VEGA, Phobos, Cassini és Cluster űrszondák).