Nukleáris Anyagtudomány Osztály

A Nukleáris Anyagtudományi Osztály elsősorban magfizikai módszerekkel kísérleti anyagtudományi alapkutatást végez, fejleszti az ehhez szükséges nukleáris kísérleti módszereket és elméleti hátteret és kiértékelési módszereket. Az egyes csoportok munkájukhoz a hazai kísérleti adottságok kihasználásán túl nagy európai kutatási infrastruktúrákat is használnak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE, Budapest) és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemmel (BME) együttműködve kutatóink részt vesznek a fizika oktatásában. Egyetemi tanrendbe tartozó emelt szintű gyakorlatokat tartunk, valamint BSc és MSc, diploma-, és PhD-munkák lehetőségét ajánljuk az érdeklődő hallgatóknak

Femtoszekundumos spektroszkópia és röntgenspektroszkópia

A csoport kutatási tevékenysége során különleges vezetési és gerjesztési tulajdonságú átmenetifém-vegyületek elektronszerkezetének tanulmányozását végzi elsősorban szinkrotronsugárzáson alapuló röntgenspektroszkópiai technikák használatával. A fontosabb vizsgált rendszerek az erősen korrelált elektronokkal rendelkező oxidok, ill. a molekuláris kapcsolókban, napenergiahasznosításban, fotokatalízisben, molekuláris biológiai folyamatokban fontos, ill. jelentős potenciállal bíró funkcionális molekulák. A statikus vizsgálatok mellett a közelmúltban jelentős erőfeszítéseket tettünk arra, hogy az elektron- és molekulaszerkezeti dinamika vizsgálatokra a röntgenspektroszkópia módszereit alkalmazzuk, azokat femtoszekundumos időfelbontású kísérletekbe szondaként bevonva.

Új kísérleti lehetőséget alapoz meg az MTA Lendület program keretében 2013-ban elnyert támogatás,  mely lehetővé teszi egy femtoszekundumos tranziens optikai abszorpciós berendezés létrehozását a kutatóközpont HELIOS laborjában, együttműködve az Ultragyors, nagy intenzitásű fény-anyag kölcsönhatások csoporttal. Ez a berendezés új lehetőségeket kínál funkcionális molekulák átalakulásai (működése) elemi lépéseinek felderítésére, amely hatékonyan fogja kiegészíteni a kísérleti és elméleti programunkat.

 

Funkcionális nanostruktúrák

A csoport kutatásai a fémes, főleg mágneses és szupravezető nanostruktúrák és biológiai / biomimetikus membránok tulajdonságainak vizsgálatára fókuszálnak és elsősorban a rétegek közelhatásaiból adódó új kvantumjelenségeket vizsgálják. Az alkalmazott nukleáris szilárdtesfizikai módszerek közül jelentőségében kiemelkedik a neutronreflektometria és a szinkrotronsugárzást használó reflektometriák, amelyeket mind kísérletileg, mind elméletileg, mind adatkiértékelés tekintetében továbbfejlesztenek.

GINA neutron reflektometer

 

Ionnyaláb-fizika

Ionnyaláb-fizikai módszereket a kutatás, a fejlesztés és a technológia számos területén alkalmaznak, egyrészt felület közeli rétegek összetételének meghatározására, másrészt a felületi tulajdonságok módosítása céljából. Tevékenységük kiterjed biológiai, környezettudományi, anyagtudományi, archeológiai és művészettörténeti kutatásokra.

Az ionnyaláb-laboratórium része a Magyar Ionnyaláb-fizikai Platformnak (Hungarian Ion-beam Physics Platform, HIPP).

EG-2R 5MV Van de Graaff-gyorsító