Komplex Folyadékok Osztály

Ez a kutatási terület különleges folyadékokat vagy olyan rendszereket vizsgál, amelyek folyadék-szerű viselkedést mutatnak, vagy ilyenekkel dolgozik. A Részben rendezett rendszerek a folyadékkristályokat és a folyadékdinamikát vizsgálja. Az Elektromos gázkisülések a kisüléseket és azok dinamikus tulajdonságait tanulmányozza, A Folyadékszerkezet Neutrondiffrakciót és Monte Carlo szimulációs módszereket használ a folyadékok kutatásában. Az Elektrolitikus nanoszerkezetek elektrolitikusan leválasztott fém multirétegeket készít, és azok fizikai tulajdonságait vizsgálja..

Ez az oldal a Komplex Folyadékok Osztály csoportjait fogja leírni

Részben rendezett rendszerek

A kutatócsoport a komplex folyadékok fizikai tulajdonságait vizsgálja, polarizációs mikroszkópia, gyors kamerás felvételek elemzése, reometria, elektro- és magneto-optika, dielektromos spektroszkópia és numerikus szimulációk (pl. diszkrételem módszer) segítségével.

Vizsgált jelenségek, rendszerek:

  • Külső terekkel indukált jelenségek (pl. átorientálás, instabilitások, mintázatképződés) anizotróp lágy anyagokban (pl. folyadékkristályok, ferronematikusok, polimerek), folyadékkristályok előállítása és karakterizálása
  • Szemcsés anyagok és szuszpenziók dinamikája
 

Elektromos gázkisülések

Az anyag  plazma állapota a legelterjedtebb a Világegyetemben, a látható anyag több, mint 99%-a plazma állapotban van. A gázok szigetelő állapotból hő vagy egyéb energiával rendelkező részecskékkel való kölcsönhatás során átválthatnak vezető (plazma) állapotba, ami töltéssel rendelkező részecskék létrejöttét eredményezi ionizációs folyamatok révén. A plazmaállapotok rendkívül széles részecskesűrűség- és hőmérséklet-tartományt fednek le (amint az az ábrán is látható). A Természetben előforduló plazmák mellett  a laboratóriumi plazmák fontos szerepet játszanak a tudományban és a technológiában. Kutatómunkánk az elektromos kisülések  nem-termális, vagyis  "alacsony hőmérsékletű" plazmáihoz kapcsolódik.

 

Plazma állapotok a Természetben és a Laboratóriumban. Kattintson a képre magasabb felbontású változatért.

 

 

Folyadékszerkezet


Molekula-tengelyek korrelációinak bemutatása folyékony C2Cl4-ben.
A párhuzamos elrendezés az uralkodó.

A csoport tudományos tevékenysége folyadékok és amorf és rendezetlen kristályos szilárd anyagok szerkezetének meghatározására irányul (elsődlegesen diffrakciós kísérletekkel). A kísérleteket az ezekben a rendszerekben azonosított szerkezeti rendezetlenség értelmezése követi, amire első sorban a Reverse Monte Carlo (RMC) eljárást alkalmazzuk. A csoport érdeklődési területe a következő:

  • Molekuláris folyadékok
  • Hidrogén-kötésű folyadékok
  • Kovalens üvegek
  • Fémes üvegek
  • Rendezetlenség kristályos anyagokban
  • Az MTEST neutron diffraktométer fenntartása és fejlesztése
 

Elektrolitikus nanoszerkezetek


Egy Co/Cu multiréteg electronmikroszkópos képe és ellenállása a mágneses mező függvényében.

A nanométer-skálájú rétegvastagsággal rendelkező fémes nanoszerkezetek fizikai tulajdonságai különböznek a tömbös anyagokétól. Viselkedésüket meghatározza az a tény, hogy a jelemző szerkezeti modulációs hossz kisebb, mint az elektronok átlagos szabad útja bármely alkotórész tömbös formájában. Különösen érdekesek a nanométeres vastagságú váltakozó (ferro)mágneses és nem ferromágneses rétegekből összeállított multirétegek. Az ilyen multirétegekben a rétegek határát átlépő elektronok spin-függő szóródási eseményeken eshetnek át. Ennek a spin-függő szóródásnakköszönhetően ezeknek a szerkezeteknek az ellenállása erősen függ a külsőleg alkalmazott mágneses mezőtől (lásd az ábrát). Ezt a jelenséget óriás magnetorezisztanciának (GMR) nevezik.