Pályázatok

A Kutatóközpont által kiírt pályázatok és a közbeszerzésekkel és pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok.


A Kutatóközpont által elnyert pályázatok

Nemzetközi pályázatok: EU - Egyéb

Hazai pályázatok: TéT, MTA, URKUTOTKA, LendületEgyéb (Wigner Kutatócsoport, Egyéb hazai pályázatok)

Nemzetközi pályázatok


EU pályázatok

EC FP7 C 262025  AIDA

Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators

Siklér F., 2011-2015

EU FP7 No. 270197 DIAMANT

Diamond based atomic nanotechnologies

Gali Á., 2011-2014

EU-FP7-NMI3-II, No. 283883

Neutron Scattering and Muon Spectroscopy Integrated Initiative: Neutron diffraction

Temleitner L, 2012-2015

EU FP7 Initial Training Network CCQED

Circuit and Cavity Quantum Electro-Dynamics

Domokos P., 2011-2014

EU FP7 NMP-2011-LARGE-5/280421 EXOMET

Physical processing of molten light alloys under the influence of external fields

Gránásy L., 2012–2016

EU-FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1-283883, NMI3-II

Neutron Scattering and Muon Spectroscopy Integrated Initiative – Detectors JRA

Rosta L., 2012-2015

ERC-StG 259709, X-cited!

Electronic transitions and bistability: states, switches, transitions and dynamics studied with high-resolution X-ray spectroscopy

Vankó Gy., 2010 – 2015

HoloGrav ESF Network

Holographic methods for strongly coupled systems

Bajnok Z., 2012-2016

COST Action MP1101

Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasma Technology

Kutasi K., 2012-2015

COST Action TD1208

Electrical discharges with liquids for future applications

Kutasi K., Korolov I., 2013-2016

EU COST MP1304

NewCompStar action

Barnaföldi GG., Vasúth M., 2013-2017

EURATOM

European Communities under the contract of Association between EURATOM and the Hungarian Academy of Sciences

Zoletnik S., 1999-

ITER F4E-FPA-328 Fusion for Energy

Tokamak Services for Diagnostics

Veres G., 2012-2016

CHARISMA Grant Agreement No. 228330

CHARISMA

Szilágyi E., 2009-2014


Egyéb nemzetközi pályázatok

AÖU (Aktion Österreich-Ungarn) C++QED, 86öu17

Ein Framework zur Simulation offener Quantendynamik

Vukics A.,

STINT Swedish-Hungarian joint project

Atomic-scale investigation of steel materials by first principles method

Vitos L., 2009-2014

Marie Curie Grant PIRG-GA

Numerical study of dynamics and magnetic properties of strongly correlated electron systems

Kiss A., 2011-2015

PECS 4200098078

Participation in the development of the CDMS for the Rosetta Lander

S. Szalai, 2013-2015

PECS 4200098091

Participation in the SERENE/PICAM instrument on MPO of the BepiColombo mission S. Szalai, 2013-2015

PECS 4200098074

Participation in VenusExpress mission

S. Szalai, 2013-2015

PECS 4200098080

Participation in the development of the RPC experiment on board for Roseta Orbiter

S. Szalai, 2013-2015

PECS 4000109793

Participation in the JUICE mission (as subcontractor to the SGF Ltd.)

S. Szalai, 2013-2017


TéT pályázatok

 A Nemzeti Információs Hivatal Bilaterális Tudomány és Technológia Nemzetközi Együttműködései

 TÉT Hungarian-Japanese bilateral

Integrability in gauge gravity duality and strong coupling dynamics of gauge theory

Bajnok Z., 2013-2014

TÉT French-Hungarian bilateral

Application of spin chains and super strings to study fundamental interactions: the integrability side of the AdS/CFT correspondence

Balog J., 2013-2014

TéT Chinese-Hungarian TET_12_CN_D0524D1E

 

Lévai P., 2013-2015

TéT-10-1-2011-0671 Hungarian-Vietnamese Bilateral Intergovernmental S&T Cooperation

Porous materials and residual stress in metals studied by nuclear microscopies

Bottyán L., 2012-2014

TéT_12_FR-1-2013-0019 French-Hungarian Bilateral

(with the University de Bourgogne, Dijon, France)

DzsotjanG., 2013-2014

TéT 10-1-2011-0579

Magnetic interactions in multilayer heterostructures

Balogh J., 2012-2014

NFÜ-TéT-CN (Hungarian-Chinese bilateral

Nonlinear structures in mesogens

Buka Á., 2013-2015

NIH TéT 10-1-2011-0555 Hungarian-Greek bilateral

Magnetotransport phenomena in forromagnetic/semimetal nanowires

Péter L., 2012-2014

TéT_10-1-2011-0725 Austro-Hungarian Bilateral

Study of optical properties of aerosols and their climate relevance with dual wavelength optical particle spectrometer

Nagy A, 2013-2014


MTA bilaterális pályázatok

MTA-SAS (Hungarian-Slovak bilateral)

Nanoparticles in anisotropic soft matter

T. Tóth-Katona, 2013-2015

MTA-ASCR (Hungarian-Czech bilateral)

Photosensitive mesogenic monomers

Tóth-Katona T., 2013-2015

MTA-INSA (Hungarian-Indian bilateral)

Dynamics of soft condensed matter

Éber N.,  2013-2015

HAS – Estonian Acad. Sci

Recombination luminescence of doped borates: origin and application

Corradi G., 2013-2014

Taiwan_MTA_SNK-69_2013 MTA-Taiwan NSRC bilateral

Studying exchange bias effects in ferromagnetic / antiferromagnetic thin films by polarized neutron reflectometry

Bottyán L., 2013-2014

MTA - Korean

Joint Project supported by the Korean Research Council of Fundamental Science & Technology (KRCF) and MTA, Leader: Instute of Enzymology, BRC

Tompa K., Bokor M., 2013-2014


URKUT pályázatok

URKUT_ 10-1-2011-023

Részvétel az orosz űrügynökség által tervezett Roy misszió előkészítésében

Nagy J, 2013-2015

URKUT_10-1-2012-0001

Az ISS-re kerülő Obsztanovka kísérlet földi ellenőrzőberendezéseinek fejlesztése

SGF Technológia Fejlesztő Kft., Wigner szerződő fél: J. Nagy, 2013-2015

 

Hazai pályázatok


OTKA Pályázatok

Az Országos Tudományos Kutatási Alap pályázatai

OTKA K 81461

Kétdimenziós kvantumtérelméletek és alkalmazásaik

Bajnok Z., 2010-2015

OTKA K 83267

Relativisztikus részecskerendszerek

Balog J., 2011-2015

OTKA NK 106119

Attométeres fizikai jelenségek kísérleti és elméleti tanulmányozása a CERN LHC ALICE kísérletnél

Lévai P., 2012-2016

OTKA K 81614

Új kiértékelési módszerek kifejlesztése és a kvantumszíndimamika vizsgálata az LHC-n

Siklér F.,2010-2014

OTKA NK 109703

Konzorcium, fő p.: Magyarország a Nagy Hadronütköztető (LHC) CMS kísérletében

Siklér F., 2013-2016

OTKA K 100908

Erősen korrelált rendszerek szimulációja fermionos alkáli föld atom izotópokkal optikai rácsokon és az átmeneti-fémek kapcsolódó kvantumkémiája

Legeza Ö., 2012–2016

OTKA K 101819

Lumineszkáló szilíciumkarbid nanokristályok tervezése, előállítása és analízise in vivo biomarker alkalmazásokhoz

Gali Á., 2012-2016

OTKA NN 103150

Poros plazma: a klasszikus sokrészecske-fizika laboratóriuma

Hartmann P., 2012-2015

OTKA K 104531

Nagy és kisfrekvenciás kisülések biomedikai alkalmazásokra és nanostruktúrálásra

Kutasi K., 2012-2016

OTKA K 083529

Komplex folyadékok szerkezetvizsgálata

Pusztai L., 2011-2014

OTKA K 83858

Kvantumoptikai és kvantuminformatika hálózatok nemklasszikus tulajdonságai

Kiss T., 2011-2015

OTKA PD 104652

Erősen korrelált rendszerek megvalósítása ultrahideg atomokkal

Szirmai G., 2012-2015

OTKA K 108384

Kvantum szimmetriák és alkalmazásaik kategóriaelméleti vizsgálata

Böhm G., 2013-2017

OTKA K 101709

Hullámok és részecskék nemlineáris kölcsönhatásai térelméletekben, és ezek fizikai következményei az asztrofizikában és a kozmológiában

Forgács P., 2012-2015

OTKA NK 106119

Attométeres fizikai jelenségek kísérleti és elméleti tanulmányozása a CERN LHC ALICE kísérletnél

Lévai P., 2012-2016

OTKA K 81161

Konzorcium, fő p.: Hővezetés kísérleti és elméleti vizsgálata

Konzorcium vezető: Ván P., 2010-2014

OTKA K 104260

Konzorcium, fő p.: Részecskék és intenzív terek

Konzorcium vezető: Biró T.S., 2012-2016

OTKA NK 101438 

A QCD kritikus pontjának és új tartományainak keresése a RHIC gyorsító PHENIX és az LHC gyorsító TOTEM kísérletében

Csörgő T., 2012-2015

OTKA K 109577

Rendeződés és dinamika soktest rendszerekben

Iglói F., 2013-2017

OTKA K 84078

Ötvözetek és felületeik mágneses, mechanikai és termikus tulajdonságai

Újfalussy B., 2011-2015

OTKA K 109570

Komplex, többkomponensű fémötvözetek alapkérdései

Vitos L., 2013-2017

OTKA IN 83114

Komplex funkcionális mágneses rendszerek

Résztvevő: Újfalussy B., 2010-2014

OTKA K 77771

Mágneses heteroszerkezetek első elveken alapuló többszintű vizsgálata

Résztvevő: Újfalussy B., 2009-2014

OTKA K 106047

Korrelált állapotok és gerjesztések d- és f-elekronrendszerekben, valamint ultrahideg Fermi-gázokban

Penc K., 2013-2017

OTKA K 101456

Fémközi vegyületek Mössbauer spektroszkópiai és mágneses vizsgálata

Vincze I., 2012-2016

OTKA NK 105691

Tudomány nanolaboratóriumokban

Kamarás K., 2013-2017

OTKA  K 81348

Ultragyors diffrakciós egyrészecske leképezés

Tegze M., 2010-2014

OTKA NN 107737

Anizometrikus szemcsés anyagok

Börzsönyi T., 2013-2016

OTKA NN 110672 (EU M-ERA.NET FP7)

Mágnesesen aktív anizotróp kompozit rendszerek (MACOSYS, M-ERA.NET 2012)

Tóth-Katona T., 2013-2016

OTKA K 81250

Elektro és fotomechanikai jelenségek szerves lágy anyagokban

Jánossy I, 2010-2014

OTKA K 104696

Különleges mágneses anyagok elektrokémiai leválasztása nemvizes oldatokból

Péter L., 2012-2015

OTKA K 109257

Funkcionális molekulák és nanorendszerek időfeloldott vizsgálata

Dombi P., 2013-2017

OTKA K 83390

Rezonáns optikai folyamatok szilárdtestekben

Kovács L., 2011-2015

OTKA K 101223

Integrált optikai elemek készítése ionimplantálással és besugárzással távközlési alkalmazásra

Bányász I., 2012-2014

OTKA PD 106130

Intenzíven lumineszkáló színcentrumok létrehozása nanokristáyos gyémántban

Tóth S., 2012-2015


Lendület pályázatok

A Magyar Tudományos Akadémia Momentum Programja

Gali Á., 2010-2014

Félvezető nanoszerkezetek tervezése és jellemzése biomarker, napelem és magnetométer alkalmazásokhoz

Domokos P., 2011-2015

Kantum méréselmélet hibrid mezoszkópikus csatolókban és hálózatokban

Bajnok Z., 2012-2017

Holography and the gauge/gravity duality

Orbán G., 2012-2017

Optimal computations by stochastic dynamics

Legeza Ö., 2012-2017

Tensor factorization in high-dimensional spaces and applications to ultracold atomic systems and transition metal complexes

Varga D., 2013-2018

Új típusú, gáztöltésű részecskedetektorok kifejlesztése, amelyek mindenféle ionizáló sugárzás útjáról vagy irányáról precíz képet adnak

Vankó G., 2013-2018

Functional molecules caught in the act: Electronic structure – function relationships studied by femtosecond spectroscopy

Dombi P., 2014-2019

Nanooptikai, nanofizikai kölcsönhatási folyamatok vizsgálata


Egyéb hazai pályázatok


 „Wigner kutatócsoport” támogatás

A Wigner Kutat=csoportok célja, hogy támogatást biztosítson a legjobb kutatócsoportok számára egy éven keresztül. A jelenlegi Wigner Kutatócsoportok:

  • Hadronfizika (Siklér Ferenc)
  • Gravitációs fizika (Debreczeni Gergő)
  • Nehézion fizika (Barnaföldi Gergely)
  • Úrfizika (Németh Zoltán)
  • Elektromos gázkisülések (Hartmann Péter)
  • Folyadékszerkezet (Pusztai László)
  • Részben rendezett rendszerek (Börzsönyi Tamás)


Egyéb hazai pályázatok

NKTH ERC_HU_09 OPTOMECH: Optomechanical coupling: extending Cavity Quantum Electrodynamics (P. Domokos 2010-2014)

MÖB-DAAD: Quantum measurement in the hybrid system of coupled Bose-Einstein condensate and carbon nanotubes (P. Domokos, MÖB/18-1/2012)

A2-SZJ-TOK-13 János Szentágothai Grant for experienced researchers   (I. Rácz, 2013)

Hungarian National Development Agency: ELI-09-1-2010-0010, „HELIOS” grant (G. Dzsotjan, 2010-2013)

Hungarian space research development URKUT_10-1-2011-0006 “Participation in the NASA  STEREO space mission” (K. Kecskeméty, 2013-2014)

Hungarian space research development URKUT_10-1-2011-0011 “Participation in the NASA Cassini space mission” (Z. Németh, 2013-2014)

Transzvill Zrt – contract type: KMR 12, 2013,  

Watt 22 Kft. – contract type: KMR 12,  2013

MTA Infrastructure Development     Modern experimental tools, rheomicroscope         (Á. Buka, T. Börzsönyi)

MÖB-DAAD (Hungarian-German bilateral)   From anisotropic liquids to anisotropic granular materials (T. Börzsönyi, 2012-2013)

NFÜ-MAG ZRt. KMR_12-1-2012-0226 Development of components for new generation neutron research instrumentation (L.Rosta, 2012-2015)

ELI-09-1-2010-0010 NFÜ Establishing of Budapest Research Centre for ELI laser technology - hELIos project (A. Czitrovszky, 2010-2013)

MTA Infrastructural developments, IF -011/013 (A. Czitrovszky, 2013)

KTIA_AIK_12-1-2012-0019, Theoretical and experimental Investigation of aerosol deposition in human airways in case of lung diseases,  (A. Nagy, 2013-2015)

EAC 2011, 82013-00 European Aerosol Conference (A. Czitrovszky, 2011-2014)

TECH-09-A2-2009-0134 National Technology Program, – Development  of  fiber  integrated  nonlinear  microendoscope for  pharmacological  and  diagnostic  examinations  based  on novel fiber laser technology (Coordinator: R. Szipőcs, 2009-2014)

Hungarian – German project (MÖB 29696 and DAAD 54377942) Small polarons in Er or Yb doped oxide crystals, University of Osnabrück (G. Corradi, 2012-2013)