Wigneres kutatók cikke a Nature-ben

csütörtök, 2014, június 5

A kutatók régi vágya megfigyelni a molekulákat átalakulás közben. Ezek elemi lépéseinek feltárása lehetővé teszi, hogy megismerjük a változások mechanizmusát az atomok szintjén, ami azzal kecsegtet, hogy e tudás birtokában a molekulákat áttervezhetjük és hasznosíthatjuk.

Az atomi időskálákon történő vizsgálatokban új mérföldkövet jelent a nagyfelbontású röntgenspektroszkópiák alkalmazása, amelyek a lézer- és elektronnyalábos vizsgálatokhoz képest új, elem-, spin- és pályaszelektív információval szolgálnak a betöltött és betöltetlen elektronállapotokról. Vankó György és társszerzői Nature-ben megjelent cikkükben először számolnak be a nagyfelbontású röntgenfluoreszcencia femtoszekundumos időfelbontással készült alkalmazásáról a kapcsolható molekulák egy modellrendszerén, amelynél a vizsgált vastartalmú molekulát fénnyel gerjesztették nagyspinű állapotába. A nagyon gyorsan, 300 fs alatt lejátszódó szingulett-kvintett átmenet mechanizmusa már régóta foglalkoztatta a kutatókat, ugyanis a nagy spinmomentum-változás miatt nem történhet egyetlen lépésben. Az LCLS röntgenlézernél Stanfordban felvett időfüggő spektrumokból  ki is lehetett mutatni, hogy az első, a ligandumra történő gerjesztéssel kialakuló töltéstranszfer-állapot elbomlása nem a kvintett, hanem triplett állapotba történik. A mellékelt animáció a molekulát, annak főbb érintett állapotait, és a különbségi röntgenemissziós (XES) spektrumokat ábrázolja néhány jellegzetes időkésleltetésnél. Az elért eredmény fontos lépés a kémiai és biológiai változások hátterében álló molekulaátalakulások részleteit atomi felbontással feltáró molekuláris mozi készítése felé.

Az érdeklődők részletesebb leírást találhatnak a munkáról az MTA-honlapján a hírek között, ill. angolul az European XFEL honlapján. A cikk az alábbi linken érhető el: http://www.nature.com/nature/journal/v509/n7500/full/nature13252.html

hírkategória: 
Címkefelhő: