Küldetésünk

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont küldetése, hogy felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytasson hazai bázisú, valamint külföldi kutatóberendezések mellett, elméleti fizikai kutatásokat folytasson, koordinálja a magyar erőfeszítéseket a nemzetközi kutatásban, kutatási eredményeinek hasznosításával segítse a nemzet előrehaladását.

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont alaptevékenysége:

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont küldetése megvalósítása során kutatási tevékenységként a következő fő tudományterületekkel foglalkozik: Kísérleti és elméleti részecskefizikával, magfizikával, általános relativitás-elmélettel és gravitációval, fúziós plazmafizikával, űrfizikával, nukleáris anyagtudománnyal, elsősorban a Részecske és Magfizikai Intézetben; Kísérleti és elméleti szilárdtestfizikával, statisztikus fizikával, atomfizikával, optikával és anyagtudománnyal, elsősorban a Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetben.