Történet


A Mössbauer effektus tanulmányozása. Kezdetben
minden berendezést helyben kellett elkészíteni a
rendelkezésre álló anyagokból - ez a berendezés
egy hangszóró-mágnest használ.
Az MTA Wigner FK legkorábbi elődje az 1950-ben alapított Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) volt. Az eredetileg két osztállyal megalakuló intézet elsődleges célja: „a magyar fizikai kutatást eddigi, a többi tudományághoz képest is messze elmaradt állapotából kiemelni, és lehetővé tenni a termékeny kutatást a fizika minden területén, melyek a tudomány fejlesztése és alkalmazása szempontjából elsősorban fontosak”

A KFKI rövid idő alatt több osztállyal is bővült, olyan jeles tudósok vezetése alatt, mint Simonyi Károly, vagy Jánossy Lajos.

Ahogy egykor a KFKI-ban, úgy ma a Wigner FK-ban is igen sokszínű kutatás folyik, mind az elméleti, mind az alkalmazott fizika területén, de olyan területek is jelen vannak intézetünkben, mint az élettudományok, illetve a műszaki tudományok.


Kék He-Kr üreges katódú lézer (1985). Az oszcilloszkóp mellett jobbra látható a lézer
tápegysége, amit Horváth Péter tervezett és épített.

Idővonal: SZFI

Intézetünk történetéről az alábbi kiadványokban bővebben is olvashat:

Jéki László: KFKI (Arteria Studio, Budapest, 2001)

Természet világa 2011/1 különszáma (a KFKI 60 éves évfordulója alkalmából megjelent különszám)