Nyílt laboratóriumok

A Nyílt Laboratóriumok célja, hogy külső kutatók számára is hozzáférhetőé tegye a Wigner Fizikai Kutatóközpont mérési technológiáit, és mérőberendezéseit. A Wigner FK-n belül több laboratórium is elérhető a külső szakmai közönség számára.

Wigner ADMIL - Perspektivikus Anyagok Integrált Laboratóriuma

  • Magashőmérsékletű Laboratórium
  • Elektrolitikus Nanoszerkezetek Laboratórium
  • Kolloid Kémia Laboratórium
  • Atomabszorpciós spektrométer
  • Reaktív kisülési plazmák és kémiai gőzleválasztás
  • NIK Nehézion-kaszkádimplanter
 

Komplex Folyadékok Nyílt Laboratórium

 

Lézeres Méréstechnikai és Környezetvédelmi Szolgáltató Laboratórium

   

Infravörös Spektroszkópia Laboratórium, az OPTNET laboratóriumi konzorcium része

   

GPU Laboratórium

Párhuzamos és elosztott tudományos számítások fejlesztése grafikus processzorokon, fejlesztői tanácsadás  

Innovatív Gáztöltésű Detektorfejlesztő Laboratórium

 

Kristályfizikai nyílt laboratóriumok (NEKIFUT Stratégiai Kutatási Infrastruktúra)

Optikai egykristályok előállítása és komplex vizsgálata  

hELIos Femtoszekundumos Lézerlaboratórium

   

 

Címkefelhő: