Küldetésünk

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont küldetése, hogy felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytasson hazai bázisú, valamint külföldi kutatóberendezések mellett, elméleti fizikai kutatásokat folytasson, koordinálja a magyar erőfeszítéseket a nemzetközi kutatásban, kutatási eredményeinek hasznosításával segítse a nemzet előrehaladását.

Our Mission

The mission of the Wigner Research Centre for Physics of the H.A.S. is to pursue explorational experimental physics research using domestic and international research equipments, do theoretical physics research, coordinate Hungarian efforts in international research, and support the development of the nation by the utilization of research results.

Oldalak