Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály

Az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály szerepe, hogy elméleti hátteret biztosítson a kísérleti és alkalmazott kutatás számára. További szerepe, hogy világszínvonalú kutatásokat végezzen, ilyen kutatási erőfeszítésekben részt vegyen, és ilyeneket kezdeményezzen. Az osztály dolgozói hagyományosan részt vesznek az oktatásban, Szilárdtestfizikát tanítanak különböző szinteken.

Ez az oldal az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály kutatócsoportjait fogja leírni közérthető nyelven.

Erősen korrelált rendszerek

Leírás

 

Komplex rendszerek

Leírás

 

Hosszú távú rend kondenzált rendszerekben

Leírás

 

Félvezető nanoszerkezetek

ST1 központ manipulálásA Félvezető Nanoszerkezetek csoport kutatásait félvezetőkben illetve félvezető nanoszerkezetekben előforduló ponthibák kísérleti és elméleti jellemzésére fókuszáljuk. Új technikákat fejlesztünk illetve implementálunk, hogy adalékokat és hibákat jutassunk be félvezető (nano)szerkezetekbe, és vizsgáljuk azok tulajdonságait kísérleti és elméleti spektroszkópiával.

A félvezető nanoszerkezet előállításához olvasztásos, ion- és neutron-besugárzásos, kolloid vegyi és hasonló technikákat kombinálunk. Jelenleg a szilícium-karbid van a kutatás fókuszában, hogy egyedülálló in vivo biológiai képalkotó anyagot hozzunk létre. Aktívan dolgozunk a számítógépes anyagtudomány területén, és nagy tapasztalatunk van a sűrűségfunkcionál-elméleten (DFT) alapuló módszerek alkalmazásában szilárdtestekben és félvezetőkben. A kutatócsoport vezetője már 2002-ben is használta a legmodernebb hibrid sűrűségfunkcionálon alapuló módszereket a tömbi és nanoszerkezetű félvezetőkben előforduló ponthibák vizsgálatában. 2005 évtől az ún. GW-módszert is alkalmazta. Modern időfüggő DFT módszert használt nanoklaszterek abszorpciós spektrumának kiszámításához 2008 évtől. Ezeket az elméleteket alkalmazta hibatervezésre tömbi félvezetők és az oxid határfelületei, biológiai jelzőrendszerek, szilárdtestbeli kvantumbitek és spintronika, a napelem-cellák és ezekhez hasonló területek vizsgálatában.