Kristályfizika

Optical bulk crystals

 

Kapcsolattartó: Kovács László,

 

A Gyulai-Tarján kristálynövesztő iskola (pdf)
Eredmények a magyar kristályfizika utóbbi éveiből (Fizikai Szemle, 2013 január)

Kutatási témák

Optikai kristályok növesztése és minősítése

 • Optikai egykristályok növesztése elektrooptikai, nemlineáris optikai, lézerfizikai és sugárzásdetektálási kutatásokhoz
 • Optikai egykristályok növekedési kérdéseinek kutatása. Speciális kristálytulajdonságok létrehozása adalékolással. Kristályminősítési módszerek kidolgozása
 • Optikai és szcintillátor anyagok nanokristályos előállítása

Kristályfizika és nemlineáris optika

 • Oxidkristályok ponthiba-szerkezetének kísérleti és elméleti kutatása: kristályösszetétel valamint adalékok és szennyezők hatásainak vizsgálata, modellezése
 • Fotorefrakció, holografikus és rezonáns nemlineáris optikai jelenségek kutatása
 • Diffraktív optikai elemek és hullámvezetők tervezése és készítése ionimplantációval

A kutatásokhoz kapcsolódó pályázatok:

 • OTKA CK-80896 Szcintillátor anyagok orvosi képalkotás céljára (Kovács László, 2010-2013)
 • OTKA K-83390 Rezonáns optikai folyamatok szilárdtestekben (Kovács László, 2011-2014)
 • OTKA K-101223 Integrált optikai elemek készítése ionimplantálással és besugárzással távközlési alkalmazásra (Bányász István, 2012-2015)


Nemzetközi kapcsolatok

A csoport nagy múltra tekint vissza nemzetközi együttműködésekben. Jelenlegi nemzetközi pályázataink:

 • MTA - CNR bilaterális együttműködési program. Ion-implantáció alkalmazása integrált optikai eszközök készítésére (Bányász István, 2010-2012) MDF Laboratory, IFAC, Sesto Fiorentino.
 • Magyar - francia bilaterális együttműködési program a Metzi Egyetemmel, MOPS, IUT St.-Avold. Nemlineáris kristályok közös kutatása és közös Ph.D. programok (Polgár Katalin és Péter Ágnes, 1999-)
 • MTA - Lengyel Tudományos Akadémia Együttműködési projekt: Ritkaföld-fémmel adalékolt nem-lineáris optikai kristályok növesztése és spektroszkópiai vizsgálata (Földvári István - W. Ryba-Romanowski, 2011-2013) Alacsony Hőmérsékletek és Szerkezeti Kutatások Intézete, Wroclaw.
 • MTA - Észt Tudományos Akadémia Együttműködési Projekt: Sugárzás hatása adalékolatlan és adalékolt széles tiltottsávú borát kristályokra (Corradi Gábor - V. Nagirnyi, 2010-2012) Fizikai Intézet, Tartu.
 • MTA - Bolgár Tudományos Akadémia Együttműködési Projekt: Ferroelektromos és multiferro anyagok növesztése és spektroszkópiája (Kovács László - M. Gospodinov, 2010-2012) Szilárdtestfizikai Intézet, Szófia.
 • MTA - Orosz Tudományos Akadémia Együttműködési projekt: Széles tiltottsávú egykristályok növesztése és a kristályhibák vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel (Polgár Katalin - A. Skvortsov, 2011-2013) Joffe Fiz. Tech. Intézet, Szentpétervár.
 • Magyar - Német Kutatócsere Projekt MÖB-DAAD:  Kis polaronok Er- és Yb-adalékolt oxidkristályokban (Corradi Gábor - Prof. Mirco Imlau, 2012-2013. Osnabrücki Egyetem, Osnabrück.


Analitikai és preparatív kémiai labor

A labor munkatársai jelenleg az alábbi kutatásokban vesznek részt:

 • Az osztályunkon növesztett optikai egykristályok összetételének, adalék- és szennyezőelem-tartalmának meghatározása.
 • Szilárdmintás és oldatos atomabszorpciós módszerek kidolgozása a növesztett optikai egykristályok vizsgálatára.
 • Egyfázisú ittrium-ortoszilikát nanokristályok előállítása és vizsgálata szcintillációs felhasználásokhoz.
 • Litium-ittrium-borát szcintillációs nanokristályok előállítása és vizsgálata.
 • Az elektrolitkatódos atmoszférikus ködfénykisülés (ELCAD) plazmafolyamatainak tanulmányozása atomabszorpciós módszerrel.

A labor a következő műszerparkkal rendelkezik:

 • Varian SpectrAA-20 lángatomabszorpciós spektrométer 
 • ContrAA-700 atomabszorpciós készülék, láng és kvarc-cellás atomizálóval, hideggőzös kifejlesztővel
 • Elektrotermikus elpárologtató berendezés (HGA-800)
 • Elektronikus analitikai mérleg KERN 770
 • Elektronikus mikromérleg Sartorius SE2
 • 2 db szárítókemence LP 321/2
 • Precíziós kemence (mikroprocesszoros, programozható) OH-80
 • Precíziós kemence (mikroprocesszoros, programozható) KDCH


Kristálynövesztő labor

Kutatás szempontjából jelenleg legfontosabb kristályaink:

 • LiNbO3 - Kongruens és sztöchiometrikus összetételű, valamint adalékolt lítium-niobát
 • K3Li2Nb5O15 és K3LiNb6O17 - Különböző összetételű és adalékolású kálium-lítium-niobát
 • TeO2 - Tellúr-dioxid
 • Bi2TeO5 - Tiszta és adalékolt bizmut-tellurit
 • β-Ba2B2O4 - Béta-bárium-borát
 • Li2B4O7 - Lítium-tetraborát
 • CsLiB6O10 - Cézium-lítium-borát
 • Y/GdAl3(BO3)4 - Ritkaföldfémekkel adalékolt ittrium- és gadolínium-alumínium-borát
 • Li6Y(BO3)3 és Li6Gd(BO3)3 Lítium-ittrium-borát és lítium-gadolínium-borát

Növesztett kristályElőállított kristályok

 

A növesztett kristályokból a megmunkáló eszközeink segítségével pontosan orientált, adott méretre vágott és polírozott mintákat készítünk.

LiNbO3 kristályból készített prizmákLiNbO3 kristályból készített prizmák

LiNbO3 kristályokból készített prizmák THz-es alkalmazásokra.

A labor a következő műszerparkkal rendelkezik:

 • 9 db automata Czochralski növesztő (max. 1400 °C hőmérsékletig)
 • 4 db oldat olvadékos (FLUX) növesztő (max. 1200 °C hőmérsékletig)
 • 1 db zárt Bridgman növesztő 
 • 3 db röntgenberendezés (Secasi egykristály diffraktométer, Philips diffraktográf)
 • 2 db csiszoló és 2 db polírozó berendezés
 • 3 db gyémánttárcsás kristályvágó
 • Felületvizsgáló mikroszkóp (Reichert)

Kristálynövesztő berendezés


Optikai labor

A labor munkatársai jelenleg az alábbi kutatásokban vesznek részt:

 • Lézerspektroszkópiai és rezonáns nem-lineáris optikai mérések ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokon.
 • Ionimplantációval készített diffraktív optikai elemek és hullámvezetők vizsgálata.

sln:Yblézersln:YB

Spektrális lyukégetés sLN:Yb kristályban 980 nm-es diódalézerrel

A labor a következő eszközparkkal rendelkezik:

 • Rezgésmentes optikai asztalok
 • He-Ne, Ar ion és  félvezető (980 nm) lézerek
 • Fáziskontraszt és polarizációs mikroszkópok
 • Mérési elrendezés két- illetve négyhullámkeveréses eljárással előállított hologramokhoz
 • Z-szken mérés elrendezés
 • Optikai mérési elrendezés lézerspektroszkópiai mérésekhez


Spektroszkópiai labor

A labor munkatársai jelenleg az alábbi kutatásokban vesznek részt:

 • Sztöchiometrikus LiNbO3 kristályba szennyezőként beépült OH- ionok abszorpciójának és termikus viselkedésének infravörös abszorpciós vizsgálata.
 • Lézersérülést gátló anyagok (Mg, Zn, In, Sc, Hf, Zr, Sn) beépülésének vizsgálata sztöchiometrikus LiNbO3 kristályokban.
 • Ritkaföldfémekkel adalékolt GAB, YAB és LYB kristályok spektroszkópiai vizsgálata az elektronátmenetek abszorpciójának mérésével.

A labor a következő műszerparkkal rendelkezik:

 • BRUKER IFS-66v Fourier transzformációs infravörös spektrofotométer
 • BRUKER IFS-120 HR FTIR nagyfelbontású spektrofotométer
 • JASCO V550 Ultraibolya-látható spektrofotométer
 • HITACHI F-4500 spektrofluoriméter
 • Zártkörű héliumos kriosztát hőmérsékletfüggő spektroszkópiai mérésekhez a 8-450K tartományban
 • Hőmérsékletfüggő dielektromos- és vezetőképességmérő berendezések

BRUKER IFS 66v spektrofotométer