Lézeralkalmazások és Optikai Méréstechnika

Optikai méréstechnika

Kapcsolattartó: Czitrovszky Aladár,

Lézeres méréstechnikai és környezetvédelmi laboratórium

A csoport fõ profilja lézeres optikai mérõberendezések fejlesztése és alkalmazása. E széles területen belül évtizedes hagyományai vannak a nagypontosságú interferometrikus mérõberendezések, valamint a rugalmas fényszóráson alapuló mérõrendszerek fejlesztésének. Az elsõ témakörben az utóbbi évek eredményei közé tartozik az 1 nm felbontást, 2m/s elõtolási sebességet biztosító LIMAS mozgásanalizátor rendszer.

A fényszórás terén kifejlesztésre került a szubmikronos és mikronos lebegõ részecskék méreteloszlásának és koncentrációjának mérésére szolgáló porszemcse illetve aeroszol részecske számláló mûszercsalád.

Ezek között mind laboratóriumi, mind terepi hordozható típusok szerepelnek.


Hordozható, akkumulátoros notebook PC-vel vezérelt lebegő részecske számláló PAPC-03-2.

Az ábrán egy moduláris mintavételező fejjel ellátott új modell látható, amely a beépített PC-vel és saját kijelzővel is rendelkezik, de, mint az eddigi berendezések, külső számítógépről is vezérelhető. A kifejlesztett berendezések a nemzetközileg elfogadott métettartományokban, széles koncentráció tartományban mérik a lebegő részecskék paramétereit.

A berendezéseket sikeresen alkalmazták a környezetvédelemtõl (Budapest és környéke porszennyezettségének monitorozása) a gyógyszeriparon (gyártó- és csomagolóüzemek légterének vizsgálata), az egészségvédelmen (kórházi mûtõk pormonitorozása) a tiszta terek vizsgálatán (fotokémiai gyár, viscosa gyártás, stb.) keresztül a nukleáris aeroszolok vizsgálatáig (reaktor katasztrófa szimulációs kísérletek).


Lézeres mérőrendszer fejlesztése.

A fényszóráson alapuló másik mûszercsalád a folyadékokban lebegõ részecskék méreteloszlásának és koncentrációjának mérésére szolgáló hidroszol részecske számláló berendezések (LQB-1-200), melyek fõleg a gyógyszeriparban, a papíriparban és az egészségvédelemben kerültek alkalmazásra.

A homodin detektálás és a fotonkorrelációs méréstechnika alkalmazásával kifejlesztésre került egy kétkoordinátás sebességmérõ rendszer.

A kvantumpotikai méréstechnika terén megvalósítottunk egy etalon nélküli kvantumhatásfok mérési eljárást, ahol nem kollineáris parametrikus dekonverzióval generálunk összefonódott fotonpárokat és ezeket használtuk fel a detektorok kalibrálására.


Optikai vékonyrétegek

Kapcsolattartó: Ferencz Kárpát,

A csoport az ultraibolya, látható vagy infravörös tartományban mûködõ lézerek optikai bevonatainak egyedüli hazai kutatóhelye. Az alkalmazásspecifikus bevonatok tervezése saját fejlesztésû számítógépes szoftverrel történik, a bevonatok elkészítéséhez reaktív, elektronsugaras vákumpárologtatást alkalmaznak. Megvalósított legfontosabb optikai bevonatok: gázlézerek, fémgõzlézerek, szilárdtestlézerek, excimerlézerek, festéklézerek sokréteges rezonátortükrei, reflexió-csökkentõ bevonatai, frontpolarizátor-bevonatok, élszűrõk, analitikai interferenciaszûrõk, átlátszó és elektromosan vezetõ bevonat (ITO), felületi hullámvezetõ rétegek, stb.


Publikációk